Over Gea

Hoe kun je leren van je eigen levenservaringen? Dat is de vraag die ik voortdurend stel aan mezelf en aan mijn coachees en opdrachtgevers. Je leert het meest van ervaringen van binnenuit. Het leven is niet maakbaar, maar je kunt wel kijken naar mogelijkheden om zelf betekenis en richting te geven aan jouw zelfverhaal.

Werkervaring

Lange tijd heb ik met hart en ziel gewerkt in verschillende functies in de gehandicaptenzorg, onderwijs en de politie. Vaak heb ik daar gepionierd en leerervaringen verder gebracht.

Via HRM-functies rolde ik het vakgebied van coaching en begeleidingskunde in. Ik wil daarmee mensen in de positie brengen zelf stem te geven aan wie zij werkelijk zijn.
Van jongs af aan doe ik dat zelf voor mijn jongere broer, die een verstandelijke beperking en klassiek autisme heeft. Daardoor heb ik de gehandicaptenzorg helemaal van binnenuit leren kennen.
Ook deed ik de nodige studies om mijn eigen ervaringen te kunnen verbreden en verdiepen. Mijn complete CV kun je vinden op LinkedIn.

Eigen verhaal ontwikkelen

Mijn levensloopbaan bracht me op vele paden en vele kruispunten, waar ik moest kiezen welke kant ik op zou gaan. Dit stilstaan heeft me bewust gemaakt dat ik niet alleen beïnvloed ben door de leermeesters uit het vak. Ook de landschappen waar ik al dan niet bewust doorheen liep vanaf mijn geboorte hebben hun sporen nagelaten. Ook al besteed je aan sommige ervaringen nu geen directe aandacht meer, er komen nieuwe ervaringen overheen; de paden die we gelopen hebben, blijven bestaan.

Bewust je verhaal uitbreiden met een nieuw pad doet iets met je. Wat? Dat zal voor iedereen anders zijn. Ik wens je alle goeds op jouw narratieve pad. En… als je niet te lang in het donker wilt lopen, dan licht ik je graag even bij. Als coach, als gids en vooral als mens.

Gea Koren

Meer informatie:

www.korenvisie.nl

www.zwartekoffiesterkeverhalen.nl

 

 

Over verhalen vangen

Je levensverhaal opschrijven, wie wil dat niet? Maar het is meer dan alleen terugblikken en noteren, het is zoeken naar levensthema’s en een rode draad. Nog een slagje ingewikkelder: ‘Hoe vang je het levensverhaal via de verhalen van anderen? Welke fasen doorloop je daarbij?

Vanuit mijn expertise coach ik geïnteresseerde mensen (begeleiders, bondgenoten) bij het ophalen en schrijven van de levensverhalen. Tot nu toe is dat steeds maatwerk;  jouw vraag bepaalt het aanbod.

Een (in-company) workshop voor geïnteresseerde begeleiders behoort ook tot de mogelijkheden.

 

 

 

Anderen over mij

“Gea is toegewijd aan de gehandicaptenzorg en heeft een scherp oog voor wat mensen aan potentieel meenemen”
(voormalig leidinggevende)

“Haar onderzoekende houding en nieuwsgierigheid naar de mens achter de functionaris heeft tot mooie inzichten geleid”
(coachee, directeur facilitair bedrijf bij de overheid)

“Gea kijkt vanuit het hart met oog voor betekenis”
(coachee, teamleider ouderenzorg).

“De sessies die wij hebben gehad zo’n een 8 jaar geleden hebben mij zeer beïnvloed in positieve zin. Vaak was er een realisatie momentje, er viel een kwartje. Of dat kwartje viel in ieder geval achteraf. Ik ben daarna nog 1000x op mijn bek gegaan en heb fouten gemaakt, maar de kern van het verhaal is wel dat ik bij jou aan tafel behalve een goed studie-advies ook een paar goede levenslessen heb mee gekregen.
(coachee destijds ‘zoekende’ na ‘mislukte’ studiekeuzes en nu docent met passie)

“Ben erg blij met je. Je hielp me met iets wat ik wel wist maar nog niet echt durfde”  (coachee, ondernemer)

 

 

Boeken

 

Samen smeden
Werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Gea Koren & Maria Ratering

Er wordt een kijkje achter de schermen geboden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staan de verhalen rond vier cliënten. Zij zijn niet of nauwelijks in staat om hun eigen verhaal aan de buitenwereld te vertellen. Hiervoor hebben ze anderen nodig die hun stem willen zijn. Er zijn twee groepen mensen die dicht bij hen staan en ervaringen hebben met het ‘lezen’ van (het gedrag van) de zorgvragers. Enerzijds de ouders en verwanten, anderzijds de zorgprofessionals. Zorgvragers, ouders/verwanten en medewerkers van de zorgorganisatie werken dagelijks samen. Deze samenwerking wordt ook wel de gouden driehoek genoemd.

De narratieve benadering maakt ook de impuls tot wederzijds ontwikkelen zichtbaar en het leren dat van een échte ontmoeting uitgaat. 

Na de verhalen verbinden de auteurs de praktijk -die uit de verhalen oplicht- met de dynamische kwaliteitszorg zoals die wordt gehanteerd vanuit de kernwaarden: verbinden, ontmoeten, ontwikkelen en organiseren.

Samen smeden daagt begeleiders, artsen, gedragsdeskundigen en studenten uit om met elkaar in dialoog te gaan over de kwaliteit van zorg en hoe het ook anders kan. Daarnaast is het een aanrader voor familierelaties en vrienden van mensen met een verstandelijke beperking.

Narratief coachen
De kracht van het zelfverhaal

Toos van Huijgevoort & Gea Koren

Narratief Coachen maakt narratief begeleiden toegankelijk voor een breed publiek. In de werkpraktijk van narratief coachen wordt een ontmoetingsruimte gecreëerd via het verhaal. Door verhalen leggen mensen als vanzelf een relatie tussen wat er in hun omgeving is en wat zij innerlijk beleven. Deze beeldentaal verbindt de taal van het hoofd met de taal van het hart. Binnen het verhaal kunnen coach en coachee elkaar ontmoeten, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

Innerlijk levensverhaal

Vandaag de dag proberen we de complexiteit van de werkelijkheid steeds vaker in schema’s, diagnoses, cijfers, enzovoort weer te geven. Narratief coachen houdt in dat de coach de coachee faciliteert bij het ontdekken van het innerlijk levensverhaal in al zijn meerstemmigheid. Het doel van narratief coachen is dat de coachee zijn zelfverhaal bewust ter hand neemt en leert om dat wat hij met zijn leven wil om te zetten in vruchtbare daden. Het helpt coachees op een nieuwe manier te kijken naar zichzelf, de omgeving en hun uitdagingen.

Narratieve interventies

Narratief coachen vraagt ook om het doordenken van de professie van de coach. Wat wordt in deze situatie van de coach gevraagd – niet alleen als mens, maar juist ook als vakmens? Waar voeg je als coach in, wat voeg je toe? Welke keuzes maak je als coach? Narratief coachen biedt de coach een schat aan mogelijkheden voor narratieve interventies.

Voor wie?

Dit boek is bestemd voor iedereen die zich op professionele wijze met coach- en ontwikkelgesprekken bezighoudt of wil bezighouden.

Zwarte koffie sterke verhalen, 101 politieverhalen, 1001 leerkansen

Auteurs: Gea Koren, Maria Ratering & John Tamerus

De ruggengraat van dit boek zijn de verhalen van dienders die dagelijks met beide benen in onze samenleving staan. Het is een bijzonder kijkje achter de schermen van deze bijzondere beroepsgroep. Het zijn de avonturen, emoties en lessen van gisteren en vandaag. In vogelvlucht wordt de geschiedenis van de politie verteld en waar bepaalde cultuurkenmerken hun oorsprong vinden. Humor, cynisme, macht, eigenwijsheid en creativiteit bijvoorbeeld.

De verhalen leggen oerdilemma’s of dieperliggende thema’s bloot. Dilemma’s waarmee we allemaal in ons werkleven mee geconfronteerd worden. In een apart deel worden bij ieder verhaal reflecterende vragen gesteld. Doel is dat je het eigen professioneel handelen beter leert kennen en het mogelijk aanpast, zodat je een bekwamer beroepsbeoefenaar wordt. Het laatste deel gaat over de kracht van een verhaal en de ongelofelijke hoeveelheid leerkansen die daaruit ontstaan. Thema’s worden uitgediept en er wordt dieper ingegaan op een visie op lerend werken in relatie met de kracht van het verhaal.

Prijs: € 20,= (exclusief verzendkosten)

Artikelen en recensies

 

Koffie
Narratief coachen met de Voice Dialogue

Bij de Voice Dialogue faciliteer je de coachee om contact te maken met verschillende stukken in zichzelf. Samen onderzoek je welke waarden belangrijk zijn voor de coachee, en dat kunnen waarden zijn die er voor zorgen dat je coachee teveel van zichzelf vraagt. In dit artikel laat ik zien hoe ik als narratief coach werk met de Voice Dialogue en de meerstemmigheid van de coachee.

Lees meer

Leermeester van de stilte

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in De Vuurvogel van Phoenix Opleidingen na aanleiding van de inspirerende vraag: ‘hoe werd de stem van jouw roeping hoorbaar?’  Ik schreef een artikel dat een mooie plaats kreeg in het opleidingsblad. Gezien alle reacties die ik hierop kreeg, besloot ik het artikel iets aan te passen en toegankelijk te maken voor meer coaches. En zo kwam dit artikel terecht in het Coachmagazine met deze prachtige illustratie gemaakt door dezelfde grafisch ontwerper als van ons boek Narratief coachen.

Lees meer

 

Wie kan sturen zeilt bij elke wind.
Thema’s: tegenslag, zelfsturend leren

Hoe is het om een crisis door te maken veroorzaakt door een gebeurtenis waarbij de dingen niet gaan zoals je wilt dat ze gaan? Hoe belangrijk is het om jezelf in een dergelijke situatie te kennen en te weten hoe om te gaan met de tegenwind in je leven?

Lees meer

Tussen de wilde dieren.
Thema’s: balans en moreel handelen

Dit verhaal over de dierentuin werpt een nieuw licht op het vinden van balans tussen werk en privé. Welke lessen kun je leren als je met de auto van je baas tussen de wilde dieren rijdt?

Lees meer

 

 

Narratief leren
Van levens- en leerprocessen

Narratief coachen is een specifieke manier van begeleiden van het leerproces van de coachee. Hierbij is het verhaal de ontmoetingsplek, als werkruimte en als kader. In dit artikel staat narratief leren centraal; het verwerven van inzicht in de wijze waarop je richting geeft aan je leven.

Lees meer

 

 

 

Boekbespreking ‘Narratief Coachen, de kracht van het Zelfverhaal’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Deze boekbespreking werd verzorgd door Dr. Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde aan de Hogeschool van Rotterdam.

 

 

 

 

 

Samen smeden in de Narrator, vakblad voor ZKM-beoefenaars

Samen smeden in Forum, vakblad voor leden van de LVSC

Samen smeden, weblog Ad van der Hulst

 

 

 

 

 

Contact

Mijn  eigen verhaal

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@mijn-eigen-verhaal.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en schrijver.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst